Západné Slovensko

Západné Slovensko                  Stredné Slovensko                  Východné Slovensko

Bratislava:
                                                                               
Vinotéka pri Modrom Kostolíku                                                    Vinotéka pod hradom
Adresa: Sienkiewiczova 2, 811 09 Bratislava                                     Adresa: Zámocká 36, 811 01 Bratislava
Tel: +421 917 867 271                                                                    Tel: +421 (0) 915 720 388
E-mail: vinoteka@monvin.sk                                                            E-mail: mail@vinotekapodhradom.sk
Web: www.monvin.sk                                                                      Web: www.vinotekapodhradom.sk


Vinotéka WINESHOP.sk, s.r.o.                                                      Darčeková predajňa Pálffy
Adresa: Lachova 1612/39, 851 05 Bratislava                                      Adresa: Námestie SNP 33, 811 01 Bratislava 
Tel: 02/623 110 63                                                                          Tel: +421 918 812 463
E-mail: obchod@wineshop.sk                                                           E-mail: topkonaky@jufask.sk
Web: www.wineshop.sk                                                                   Web: www.topkonaky.sk

Vinotéka Trunk – wine & gallery                                                   Vinotéka u Prokopa
Adresa: Hurbanovo námestie 8, 811 03 Bratislava                              Adresa: Brnianska 13, 811 04 Bratislava
Tel: +421 / 2 / 54 643 112                                                               Tel: +421 (0) 20 75 35 94
E-mail: trunk@stonline.sk                                                                E-mail: info@vinotekauprokopa.sk
Web: www.trunk.sk                                                                         Web: www.vinotekauprokopa.sk

Vinotéka Vínimka - Meadows s.r.o.                                               Vinotéka Wine Palace s.r.o
Adresa: Ventúrska 3, 811 01 Bratislava                                             Adresa: Prešovská 38/a, 821 02 Bratislava
Tel: +421 2 544 14 033                                                                   Tel: 0911 087 077
E-mail: info@vinimka.sk                                                                  E-Mail: dvedeci@dvedeci.sk
Web: www.vinimka.sk                                                                     Web: www.dvedeci.sk


Pezinok:

Mestská vinotéka Pezinok                                                            Radničná vinotéka Pezinok
Adresa: Radničné námestie 9, 902 01 Pezinok                                  Adresa: M.R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok
Tel: +421 907 593 294                                                                    Tel: 0905 405 434
E-mail: aha@vinoteka-pezinok.sk                                                     E-mail: info@vinoradnica.sk 
Web: www.vinoteka-pezinok.sk                                                        Web: www.vinoradnica.sk

Slovenský Grob:

Vinotéka Chateau-vin
Adresa: Vajnorská cesta 2, 900 26 Slovenský Grob
Tel: 0917 843 974
E-mail: vinoteka@chateau-vin.skd
Web: www.chateau-vin.sk

Nitra:

Vinotéka Wine Bar & Caffe
Adresa: Kupecká 16, 949 01 Nitra
Tel: 037 / 6506 896
E-mail: winebarnitra@winebarnitra.sk
Web: www.winebarnitra.sk

Trenčín:

Vinotéka Amphora                                                                   Vinotéka Južanka
Adresa: Farská 6, 911 01 Trenčín                                                Adresa: gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín 
Tel: 0904 186 990                                                                      Tel: 0915 913 555
E-mail: vinotekaamphora@azet.sk                                               E-mail: info@vinotekajuzanka.sk
Web: www.ostrozovic.sk                                                              Web: www.vinotekajuzanka.sk
 

Nové mesto nad Váhom:

Vinotéka Haškova                                                                   Vinotéka Bernolákova
Adresa: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto n./V                             Adresa: Bernolákova 23, 915 01 Nové Mesto n./V
Tel: +421 905 301 890                                                              Tel: +421 905 315 705 
E-mail: hornisova.maria@vinotekahornis.sk                                 E-mail: hornis.viliam@vinotekahornis.sk
Web: www.vinotekahornis.sk                                                      Web: www.vinotekahornis.sk